หน้าแรก    หน่วยขึ้นตรง   กองการกีฬา   กีฬาภายในกองทัพอากาศ ปี๒๕๕๖  23.ประกวดเทพีกีฬา  
    หน่วยขึ้นตรง    กองการกีฬา    กีฬาภายในกองทัพอากาศ ปี๒๕๕๖    23.ประกวดเทพีกีฬา
หน่วยส่งเข้าร่วมประกวดเทพีกีฬา
1.สพ.ทอ. 2.สอ.ทอ.3.พอ.4.พธ.ทอ.5. รร.การบิน6. อย.7. คปอ.8. ชย.ทอ.9. ขส.ทอ.10. ชอ.11. ยศ.ทอ.12. รร.นอ.13. สก.ทอ.14. สน.ผบ.ดม...
 
ห้องภาพเทพีกีฬาภายใน ทอ. ครั้งที่ ๔๓ ปี๕๕