ประธาน คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
 
หน่วยขึ้นตรง
  กองการสงเคราะห์
  กองการร้านค้า
  กองการกีฬา
  กองอาชีวสงเคราะห์
  กองส่งกำลังบำรุง
  กองการสโมสร
  กองบริการ
  แผนการเงิน
  แผนกวิทยาการ
 
คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
  โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ.
  ระเบียบคำสั่ง
  สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 
ความรู้ในองค์กร Knowledge Management
 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
 
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
  บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว
  ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
  ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
  สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ.
 
กิจการสวัสดิการด้านการกีฬา
  สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)
  สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
  สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน)
  สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง)
  อัตราค่าบริการ
 
กิจกรรม สก.ทอ.
 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
  ระเบียบชมรม
  ข่าวสาร
 
หน้างบเงินเดือน
 
ธนาคารออมสิน
  โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ
  ติดต่อธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ
 
สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
  ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.
    กิจการที่น่าสนใจ

บ่อฝ้าย
  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ เรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ. (22/10/2239)
  บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย (22/10/1981)
              อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด..  
    รวมลิงค์

 

 


facebook
    Link การทหาร
 

หน้าแรก    กิจการสวัสดิการใน ทอ.   สวนสุขภาพ ทอ. ดอนเมือง  
    กิจการสวัสดิการใน ทอ.    สวนสุขภาพ ทอ. ดอนเมือง

 

สวนสุขภาพ ทอ.หอประชุมกานตรัตน์ได้พัฒนาปรับปรุง ปรับพื้นที่ ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มพื้นที่การให้บริการจึงขอเรียนเชิญข้าราชการ ครอบครัว และ ผู้ใช้บริการทั่วไปมาใช้บริการ เพื่อสุขภาพที่ดี โดยทั่วกัน


 
สวนสุขภาพ ทอ.(หอประชุมกานตรัตน์)
สวนสุขภาพ ทอ.(หอประชุมกานตรัตน์) ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงใหม่ เมื่อ ๑๔ - ๑๕ ม.ค.๕๖ โดยปรับพื้นที่ ลูกหญ้า ปลูกไม้ประดับเพิ่มเติม เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น  อยู่ใกล้กับหอประชุมกานตรัตน์ มีลู่วิ่งได้มาตรฐาน บรรยากาศร่มรื่น มีอุปกรณ์บริหารร่างกายทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชกา ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ใช้สวนสุขภาพออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อความสุขที่ยั่งยืน..
 
 
สวนสุขภาพ ทอ.ท่าดินแดง  
สวนสุขภาพ ทอ.ศูนย์กีฬา - สวนเฉลิมพระเกียรติฯ  
คณอก.สวนสุขภาพ ทอ.  
เรื่องสุขภาพ
..