หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEพล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคาร บก.สก.ทอ.
วันที่ ๘ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ บก.สก.ทอ.
@TITLEกรมสวัสดิการทหารอากาศ ขอเชิญร่วมอุดหนุน ลองกอง จาก อ.กรงปินัง จว.ยะลา
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราคากิโลกรัมละ ๓๐, ๕๐ และ ๖๐ บาท ณ ร้านสวัสดิการ ทอ. ดอนเมือง(ท่าดินแดง)ในวันที่ ๘ และวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น. เป็นต้นไป
@TITLEพล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. นำ หน.นขต.สก.ทอ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ต.ค. ๖๒ ณ อาคาร บก.สก.ทอ.หลังเก่า(ตึกเหลือง)
@TITLEพิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์
@TITLEพล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
@TITLEนาวาอากาศเอก อาณัติ เดชพร รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมสวัสดิการทหารบก เนื่องในโอกาส วันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๗๑
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ ณ กรมสวัสดิการ ทหารบก
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEประกาศ การคัดเลือกบริษัทผู้ลงทุนจัดสร้าง โครงการอาคารสวัสดิการธนารักษ์ กองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
@TITLEผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขั้นสุดท้าย
@TITLEขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้ด้านนิรภัยและส่งให้กำลังพล ทอ.
@TITLEประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
@TITLEประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑
@TITLEผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกสวัสดิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
จัดสินค้าลดราคาเพื่อคนรักแม่ โปรหลากหลายเพื่อลูกทุกคน วันที่ ๘ - ๑๒ ส.ค.๖๒
@TITLE[กองการกีฬา] กำหนดการแข่งขันฟุตบอล กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒
@TITLE[กองการกีฬา] กำหนดการแข่งขันฟุตซอล กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒
@TITLE[กองการกีฬา] สรุปผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒
@TITLE[กองการสโมสร] รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลงานเลี้ยงสังสรรค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 62
@TITLE[กองการสโมสร] ขอเชิญสมาชิก สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๖๒
ในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ,๑๑๐๐ - ๑๔๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
 
    
      เพลงสดุดีจอมราชา
      เพลงดุจดังสายฟ้า
      เพลงไทยรวมใจภักดิ์

ผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารหอประชุมกานตรัตน์ (อ.๑๒๗๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๖๒
สขร.๑ ประจำเดือน พ.ค.๖๒
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๔ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓๖๓๐ (สโมสรทหารอากาศ) ที่สีกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๒๒ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่อาคารการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๑๓ (อาคารพักรับรอง ทอ.๔)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณรอบสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ