หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ.
 ระเบียบปฏิบัติงาน
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ


แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEสก.ทอ. เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
พร้อมจัดกำลังพลและยานพาหนะ สนับสนุนการชำระล้างถนน และเปิดละอองน้ำ บริเวณทางเท้าและต้นไม้ริมทาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นระดับต่ำที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
@TITLEกรมสวัสดิการทหารอากาศฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒
@TITLEพล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สก.สก.ทอ.
@TITLEพล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด สก.ทอ.
ในวันจันทร์ ที่ ๖ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๙ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.(๒)
@TITLEพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ฯ มาประดิษฐาน ณ ศูนย์เยาวชนกองทัพอากาศ ท่าดินแดง เขตสายไหม กทม.
เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๗๓๐
@TITLEน.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ รอง จก.สก.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการนายทหารสวัสดิการ ประจำปี ๖๓
วันพุธ ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย รร.สก.สก.ทอ.
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ ๑
@TITLEสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ. ที่ประสงค์จะเพิ่มหรือลดหุ้น ในเดือน ก.พ.๖๓ สามารถเพิ่ม หรือ ลดหุ้นได้
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๔ ม.ค.๖๓
@TITLEรับสมัครและสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 64
@TITLEประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
@TITLEประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม - วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) แผนกกำลังพล กรมสวัสดิการทหารอากาศ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๘๙
@TITLEนโยบายการบริหารความเสี่ยงกรมสวัสดิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ (intranet)
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] กสมส.สก.ทอ. เปิดจำหน่ายแพคเกจทัวร์ ทัศนศึกษา ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และครอบครัว
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ทอ. เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓
@TITLE[กองการสโมสร] ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานอาคารหอประชุมกานตรัตน์ และอาคารศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ทอ. จำนวน ๕ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ - ๒๗ ม.ค.๖๓
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
จัดกิจกรรม แจกของสมนาคุณให้กับลูกค้า ในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค.62 พบกัน 2 ช่วงเวลา 11.00-13.00 น.และ15.30-16.30 น.
@TITLE[กองการร้านค้า] ร้านสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
จัดสินค้าลดราคาเพื่อคนรักแม่ โปรหลากหลายเพื่อลูกทุกคน วันที่ ๘ - ๑๒ ส.ค.๖๒
 
    
      เพลงสดุดีจอมราชา
      เพลงดุจดังสายฟ้า
      เพลงไทยรวมใจภักดิ์

ผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๖๓
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาอาคารหอประชุมกานตรัตน์ (อ.๑๒๗๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี ๖๒
สขร.๑ ประจำเดือน พ.ค.๖๒
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๓๔ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓๖๓๐ (สโมสรทหารอากาศ) ที่สีกัน
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๒๒๒๒ (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) ที่อาคารการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ ด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๕๑๓ (อาคารพักรับรอง ทอ.๔)
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>


ลิ้งค์อื่นๆ