คณอก.กิจการสวัสดิการ ทอ.
หน่วยขึ้นตรง
 กองการสงเคราะห์ 
 กองการร้านค้า 
 กองการกีฬา 
 กองอาชีวสงเคราะห์ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองการสโมสร 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 แผนกวิทยาการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ ทอ.
 โครงสร้างการจัดการสวัสดิการ ทอ. 
 ระเบียบคำสั่ง 
 สถานภาพเงินกองทุนสวัสดิการ ทอ. 
กิจการสวัสดิการใน ทอ.
กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.เขาเขียว 
 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ 
 สวัสดิการกำลังพล ทอ. ภายหลังการเสียชีวิต 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ดินและอาคารสงเคราะห์ ทอ. 

กิจการสวัสดิการใน สก.ทอ.
 สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) 
 สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) 
 สนามกีฬา ทอ.(ทุ่งสีกัน) 
 สนามกีฬา ทอ.(ท่าดินแดง) 
 อัตราค่าบริการ 
ชมรมนายทหารสัญญาบัตร
 ระเบียบชมรม 
 ข่าวสาร 


ธนาคารออมสิน
 โครงการสินเชื่อเพื่อคุณภาพชีวิตทหารอากาศ 
 ติดต่อธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ 

แหล่งเรียนรู้กรมสวัสดิการ

แม่บ้านทหารอากาศ สก.ทอ.
 ภาพกิจกรรมสมาคมแม่บ้าน สก.ทอ.

กิจการที่น่าสนใจ

Link การทหาร

รวมลิงค์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
@TITLEสโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร
ร่วมงานเลี้ยงครั้งที่ ๑/๕๙ ในวันพุธที่ ๒๕ พ.ค.๕๙ ๑๑๐๐-๑๔๐๐ น. ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่) ชมการแสดงดนตรี บริการอาหารโต๊ะจีน และรางวัลจับสลากมากมาย
@TITLEพิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด
โดยมี น.อ.สุพจน์ เต่าทอง เสธ.สก.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ ณ หอประชุมกันตรัตน์
@TITLEพล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ จก.สก.ทอ.เป็นประธานอ่านสาร ผบ.ทอ.เนื่องในวันกองทัพอากาศ
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สก.ทอ.ในวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๕๙, ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์
@TITLEเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันจันทร์ที่ ๔ เม.ย.๕๙
@TITLEร้านสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ!!
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. - 2 เม.ย.59
ประกาศกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLEขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.จำกัด
สมาชิกท่านใดต้องการขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ให้แสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สก.ทอ.โทร ๓-๔๙๕ หรือ http://www.welfare.rtaf.mi.th/ อ่านรายละเอียด และสามารถดาวโหลดแบบรายงานขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา
@TITLEห้องพักอาคารพักรับรอง ทอ.๕ เปิดให้บริการ ห้องพักรวมประเภทปรับอากาศ
เป็นห้องพักรวมประเภทปรับอากาศ แบ่งเป็น ๓ ห้อง ประกอบด้วยห้อง A B และ C ห้อง A มี ๓ ห้องนอน , ห้อง B มี ๖ ห้องนอน , ห้อง C มี ๖ ห้องนอน
@TITLEประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
@TITLEเรือนชัยพฤกษ์ สก.ทอ.
@TITLEประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศ/ข่าวหน่วยงาน/กรม/กอง ภายในกรมสวัสดิการทหารอากาศ
@TITLE[กองการสโมสร] รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลงานเลี้ยงสังสรรค์ใหญ่สมาชิก ประจำปี ๕๙
(รางวัลสมาชิกทุกคนมีสิทธิได้รับ)
@TITLE[กองการสโมสร] รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลงานเลี้ยงสังสรรค์ใหญ่สมาชิก ประจำปี ๕๙
(รางวัลพัดลม ๒๕ รางวัล)
@TITLE[กองอาชีวสงเคราะห์] ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ.เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอ ทอ.ประจำปี ๕๙
@TITLE[กองการสงเคราะห์ ] ประรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานการฌาปนกิจสงเคราห์กองทัพอากาศ
ประรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานการฌาปนกิจสงเคราห์กองทัพอากาศ สามารถตรวตสอบได้ที่ลิงค์นี้
@TITLE[กองการสโมสร] ทัศนศึกษาต่างประเทศ
เปิดให้จองบัตรในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 0900 - 1200 น. ณ ห้องเบญจมาศ อาคารเอนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเผยแพร่ความรู้ กสมส.สก.ทอ.(โทร.02 5343824, 2-3824)
 
ผู้บังคับบัญชา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดซื้อจัดจ้าง
สขร๑. ประจำเดือน เม.ย.๕๙
สขร๑. ประจำเดือน มี.ค. ๕๙
สขร๑. ประจำเดือน ก.พ. ๕๙
สขร๑. ประจำเดือน ม.ค. ๕๙
สขร.๑ ประจำเดือน ธ.ค. ๕๘
สขร.๑ ประจำเดือน พ.ย. ๕๘
สขร.๑ ประจำเดือน ต.ค. ๕๘
สอบราคาจ้างทำฝาท่อระบายน้ำรอบสนามฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางอากาศ กองทัพอากาศ(สนามฟุตบอลกองทัพอากาศจันทรุเบกษา)
รายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.
 บ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๔ 
 อาคารที่พักนักกีฬา ๕ ชั้น 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๕ 
 อาคารพักรับรอง ทอ.๗ 

ข่าวทหารอากาศ

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบถังบรรจุน้ำให้กับนักเรียน โรงเรียนแม่วินสามัคคี

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบถังบรรจุน้ำให้กับนักเรียน โรงเรียนแม่วินสามัคคี (5/27/2016)

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๕๙

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๕๙ (5/26/2016)

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการบริหารวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์กองทัพอากาศ

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกิจการบริหารวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์กองทัพอากาศ (5/25/2016)

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจ ในร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๙

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจ ในร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๙ (5/25/2016)

ผู้บัญชาการทหารอากาศและนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้บัญชาการทหารอากาศและนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ (5/24/2016)

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สก.ทอ.
สาระสำคัญการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
บ้านพักสวัสดิการบ่อฝ้าย
ประวัติตึกเหลือง
อ่านต่อ.. >>